Školáček

Přípravka pro školáky úterý od 17:30-18:30

předškoláček

Kroužek je určen:

  • dětem od pěti let
  • dětem, které mají odloženou školní docházku a připravují se na vstup do školy
  • školákům, kteři mají problémy se psaním a čtením

V kroužku se společně s dětmi budeme věnovat stimulační metodě zaměřené na:

  • správný úchop psacího náčiní
  • správné sezení
  • správné a zdravé dýchání
  • rozvoj komunikačních dovedností – slovní zásoba, porozumění řeči, jazykový cit, souvislé vyjadřování
  • rozvoj zrakové a sluchové oblasti
  • rozvoj prostorové orientace
  • rozvoj celé osobnosti

školáček centrum

Kroužek vede speciální pedagog PhDr. Hana Dvořáková, cena 600,- Kč/měsíc

(v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, které dítě vypracovává na hodině a dostává na vypracování také domů)

V kroužku je malý počet dětí, max. 6, a proto je zde možnost přistupovat k dětem individuálně a řešit i nejčastější problémy spojené s individualitou dítěte či se sníženou pozorností. Děti na konci hodiny vždy dostanou materiály k domácímu vypracování, s jejichž pomocí si trénují to, co bylo na kroužku probráno. Zvykají si tak na povinnost vypracovat zadaný úkol, což jim z velké míry také pomůže si navyknout na povinnosti spojené s první třídou. Pro úspěch je ovšem důležitý i způsob vedení ze strany rodičů, kteří vždy na konci lekce dostanou informace o způsobu plnění domácího úkolu na příští lekci. Stěžejní úkol rodičů tak stále spočívá v důslednosti při plnění úkolů.

Kontakt: H. Dvořáková, tel. 732 337 355, haninadvorakova@centrum.cz, www.dvorakovahana.cz